EGITARAUA / PROGRAMA

9:30   HASIERA ETA AURKEZPENA
           APERTURA Y PRESENTACIÓN

Eduardo Iribarren
Noticias de Gipuzkoako zuzendaria
Director de Noticias de Gipuzkoa

9:35   AURKEZPEN OFIZIALA
           PRESENTACIÓN OFICIAL

Irune Berasaluze

Gipuzkoako Foru Aldundiko bozeramailea
eta gobernantza diputatua

Portavoz y Diputada de Gobernanza de la
Diputación Foral de Gipuzkoa
  

9:45  KEY SPEAKER

María José Aranguren
Orkestrako zuzendari nagusia eta Deustuko
Unibertsitateko Ekonomia katedraduna
Directora general de Orkestra y Catedrática
de Economía en la Universidad de Deusto 

10:15  BIHARKO GIZARTEA

Asier Aranbarri

Eusko Jaurlaritzako Berrikuntzako Sozialaren zuzendaria
Director de Innovación Social de Gobierno Vasco

Sebas Zurutuza

Gipuzkoako Foru Aldundiko Kudeaketa Estrategiako zuzendari nagusia
Director de estrategia de Diputación Foral de Gipuzkoa

Cristina Ramos

Abokatua Gipuzkoako Clara Campoamor Elkartean
Abogada en Asociación Clara Campoamor en Gipuzkoa

Oihana Barandiaran

Biharko Komunikazioko zuzendaria
Directora de Comunicación de Bihar

Rakel San Sebastian

Adinberri Fundazioko zuzendari orokorra
Directora General de la Fundación Adinberri

11:15    KAFEA / CAFÉ
11:45  BIHARKO ENPRESA

Unai Andueza

Gipuzkoako Foru Aldundiko ekonomia sustapeneko zuzendaria
Director de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa 

Rakel Martín

Elkargiko Gipuzkoako lurralde zuzendaria
Directora Territorial de Gipuzkoa
de Elkargi

Jabier Larrañaga

Kutxabankeko enpresen arloko zuzendaria
Director del área de empresas de Kutxabank

Iraitz Pérez de Goldarazena

Oreka ITko CEOa
CEO de Oreka IT

Leire Bilbao

Innobasque Berrikuntzaren Euskal Agentziako zuzendari nagusia
Directora general de Agencia Vasca de la Innovación, Innobasque

 

12:45   BIHARKO INGURUNEA

Iker Urrutia

Iberdrolako Sare Elektriko Adimendunen i-KO Zonako burua
Jefe de Zona en i-DE Redes Eléctricas Inteligentes en Iberdrola

Xabier Soria

Onhaus Global System-eko Sustainability & Business. Development Director
Sustainability & Business Development Director de Onhaus Global System

Lorenzo Beltran

Beltran ascensores-eko zuzendari nagusia
Director General de Beltran ascensores

Maite Valmaseda

Gipuzkoa Merkatariak federazioko zuzendaria
Directora de Gipuzkoa Merkatariak

Franciso Rodríguez

TECNALIA Research & Innovation-ko Hiri Eraldaketarako Laborategiaren (ULAB) arduraduna
Responsable del Laboratorio del Transformación Urbana (ULAB) en TECNALIA Research & Innovatio

Xabier Arruti Olazabal

Lurralde Oreka Berdeko Diputatua
Diputado de Equilibrio Territorial Verde

13.45   AMAIERA / CLAUSURA
IZENA EMAN – APÚNTATE