Egitaraua| Programa

9:30
Hasiera eta aurkezpena: Noticias de Gipuzkoa
Apertura y presentación: Noticias de Gipuzkoa
Eduardo Iribarren
Noticias de Gipuzkoako zuzendaria

9:35
Aurkezpen ofiziala: Gipuzkoako Foru Aldundia
Presentación oficial: Diputación de Gipuzkoa
Eider Mendoza Larrañaga
Gipuzkoako Diputatu Nagusia

9.15 Biozientzietako erronkak eta errealitateak Gipuzkoan Gipuzkoako Biozientzietako txostenaren aurkezpena
9.45 Retos y realidades de las Biociencias en Gipuzkoa Presentación Informe Estudio Biociencias en Gipuzkoa

Ainhoa Aizpuru
BIC Gipuzkoa BERRILAN-eko proiektuen zuzendaria Directora de proyectos de BIC Gipuzkoa BERRILAN

9.45 MAHAI INGURUA Kalitate eta inpaktu handiko zientzia eta ikerkuntza bultzatzea Impulso a la ciencia y la investigación de alta calidad e impacto

Itziar Vergara
Biodonostia OIIko zuzendari zientifikoa
Directora científica del IIS Biodonostia
Ainara García
CIC nanoGUNEko Teknologia Transferentziaren arduraduna
Responsable de Transferencia de Tecnología del CIC nanoGUNE
Asis Palazón
CIC Bioguneko ikertzaile nagusia
Investigador Principal de CIC Biogune

Fernando López-Gallego
Heterogeneous Biocatalysis-eko ikertzaile nagusia, CIC Biomagune
Investigador Principal de Heterogeneous Biocatalysis, CIC Biomagune

Gurutz Linazasoro
Vive Biotech-eko presidentea
Presidente de Vive Biotech

Iraida Loinaz
Cidetec Nanomedikuntzako zuzendaria
Directora de Cidetec Nanomedicine

10.45 Kafea Café

11.15 MAHAI INGURUA Berrikuntza eta lankidetza publiko-pribatuaren estrategia Estrategia de innovación y la colaboración público-privada

Lorea Mendoza
BIOEF-eko koordinatzaile zientifikoa
Coordinadora Científica en BIOEF

Gorka Mendiaraz
Business Developer ERREKA Medical
Business Developer ERREKA Medical

Asier Albizu
Basque Health Clusterreko presidentea
Presidente del Basque Health Cluster

Eluska Sukia
Kutxa Fundazioko Partaidetuen eta Inpaktuko Inbertsioaren zuzendaria – Biozientziak Gipuzkoa Fundazioa
Directora de Participadas e Inversión de Impacto en Kutxa Fundazioa- Fundación Biozientziak Gipuzkoa

Javier García Cogorro
Columbus Venture Partners Columbus Fundazioko bazkide sortzailea
Socio Fundador de Columbus Venture Partners Fundación Columbus

12.15 MAHAI INGURUA Talentuaren erronka El reto del talento

Fernando P. Cossío
Ikerbasqueko zuzendari zientifikoa
Director Científico de Ikerbasque

Fernando Plazaola
Zientzia eta Teknologia Fakultateko dekanoa UPV/EHUn
Decano Facultad de Ciencia y Tecnología en UPV/EHU

Iñigo Gutierrez
TECNUNeko Garapeneko zuzendaria
Director de Desarrollo en TECNUN

Maialen Aginagalde
Ingeniaritza Biomedikoko graduaren koordinatzailea Mondragon Unibertsitatean
Coordinadora del grado de Ingeniería Biomédica en la Universidad de Mondragón

Mari Jose Barriola
Tknikako Biozientzia eta Iraunkortasun arloko zuzendaria
Directora del Área de Biociencias y Sostenibilidad de Tknika

13.15 Amaiera: Ondorioak eta etorkizuneko erronkak  Clausura: Conclusiones y retos de futuro

Apuntate Apuntatu zaitez