Egitaraua| Programa

9.30
Hasiera eta aurkezpena: Noticias de Gipuzkoa
Apertura y presentación: Noticias de Gipuzkoa
Eduardo Iribarren
Noticias de Gipuzkoako zuzendaria

9.35
Aurkezpen ofiziala: Gipuzkoako Foru Aldundia
Presentación oficial: Diputación de Gipuzkoa
Markel Olano
Gipuzkoako Diputatu Nagusia

9.45 Talentu gaztea, Gipuzkoako gizartearen etorkizunaren protagonista Talento joven, protagonistas del futuro de la sociedad guipuzcoana

Begoña Echaburu Pertsonen eta Talentuaren I+G-ko koordinatzailea Mondragon Unibertsitatean Enpresagintza eta MIKen
Coordinadora de I+I en Personas y Talento en Mondragon Unibertsitatea Enpresagintza y MIK

10.15 Profil profesional berriak Nuevos perfiles profesionales

Ioana Vadillo
Gipuzkoako Ganberako GazteCamara proiektuen koordinatzailea
Coordinadora de proyectos GazteCamara de Cámara de Gipuzkoa

Silvia Soto
VIVEbiotech-eko Pertsonen zuzendaria
Directora de Gestion de Personas de VIVObiotech

Fernando Tapia
EHUko ikasleen eta Enplegagarritasunaren errektoreordea
Vicerrector de estudiantes y Empleabilidad de la UPV

Mikel Sarriegi
Adegiko Prestakuntza eta Talentu arloko zuzendaria
Director de Formación y Talento en Adegi

11.15 Kafea Café

11.45 Talentu gaztearen trakzio-Indarrak Fuerzas tractoras del talento joven

Ana Monge
Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastolako zuzendaria
Directora de Tolosako Inmakulada Lanbide Ikastola

Itziar Ugarte
Gipuzkoako ieTeam-eko zuzendaria
Directora de ieTeam Gipuzkoa

Alaitz Landaluze
Innobasqueko Berrikuntza Politiken koordinatzaile nagusia
Coordinadora general de Políticas de Innovación de Innobasque Agencia Vasca de la Innovación

Nora Amorena
Ikaslan Gipuzkoako zuzendaria
Presidenta de Ikaslan Gipuzkoa

12.45 Topagunea: gazteak lan-merkatuan sartzeari buruzkoa Punto de encuentro: sobre la incorporación de los jóvenes al mercado laboral

Nagore Ageitos
Deustuko Unibertsitateko irakaslea eta ikertzailea Turismo eta Komunikazioan
Profesora e investigadora de la Universidad de Deusto, en Turismo y Comunicación

Maddi Agirrezabal
ViveBiotech-eko Talentu eta Ongizatearen kudeaketa
Gestión de Talento y Bienestar de ViveBiotech

Lan-merkatuan sartu berri diren gazte profesionalekin batera Junto a jóvenes profesionales recientemente incorporados al mercado laboral

13.15 Amaiera Clausura

Iker Estensoro
Director de Promoción Económica de la Diputación Foral de Gipuzkoa

Apuntate Apuntatu zaitez